Kainuun Rastiviikko Suomussalmella 5. - 10.7.2009

H10RR

3557 Aapo Viippola, OuTa

4. day

Finish: 2,7 km 12:30 +0 0.  4:37 min/km
Result   48:23 +0 2/  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 501 2:16 +4 3. 2:16 +4 3. 308 m 7:21 min/km
2 502 3:26 1. 1:10 1. 211 m 5:31 min/km
3 503 5:43 1. 2:17 +5 5. 257 m 8:53 min/km
4 504 7:21 +11 2. 1:38 +17 5. 178 m 9:10 min/km
5 505 8:31 +12 2. 1:10 +6 4. 187 m 6:14 min/km
6 506 10:47 +4 2. 2:16 +22 9. 314 m 7:13 min/km
7 507 12:14 +9 2. 1:27 +7 5. 250 m 5:48 min/km
8 555 12:31 +8 2. 17 1. 95 m 2:58 min/km


H10RR

3557 Aapo Viippola, OuTa

3. day

Finish: 2,5 km 11:19 +0 0.  4:31 min/km
Result   35:53 +0 2/  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 501 1:14 +8 5. 1:14 +8 5. 224 m 5:30 min/km
2 502 3:03 +55 8. 1:49 +49 16. 133 m 13:39 min/km
3 503 4:29 +1:08 6. 1:26 +26 9. 172 m 8:20 min/km
4 504 5:37 +1:09 4. 1:08 +4 6. 184 m 6:09 min/km
5 505 7:37 +1:30 5. 2:00 +21 11. 225 m 8:53 min/km
6 506 9:59 +1:45 5. 2:22 +21 13. 340 m 6:57 min/km
7 507 11:01 +1:19 4. 1:02 +3 3. 187 m 5:31 min/km
8 555 11:20 +1:19 4. 19 +2 6. 95 m 3:20 min/km


H10RR

3557 Aapo Viippola, OuTa

2. day

Finish: 2,5 km 10:17 +0 0.  4:06 min/km
Result   24:34 +0 2/  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 501 1:14 +19 25. 1:14 +19 25.
2 502 4:00 +34 7. 2:46 +15 4.
3 503 5:42 +36 4. 1:42 +2 2.
4 504 7:23 +49 4. 1:41 +13 5.
5 505 8:43 +1:12 4. 1:20 +23 19.
6 506 10:00 +56 4. 1:17 1.
7 555 10:18 +56 4. 18 +1 4.


H10RR

3557 Aapo Viippola, OuTa

1. day

Finish: 3,0 km 14:17 +0 0.  4:45 min/km

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 501 58 +1 2. 58 +1 2. 149 m 6:29 min/km
2 502 4:16 +18 4. 3:18 +20 4. 349 m 9:27 min/km
3 503 5:48 +31 3. 1:32 +29 10. 182 m 8:25 min/km
4 504 9:54 +32 3. 4:06 +47 7. 393 m 10:25 min/km
5 505 12:40 +8 3. 2:46 +23 3. 372 m 7:26 min/km
6 506 13:58 +7 3. 1:18 +1 2. 210 m 6:11 min/km
7 555 14:17 +6 3. 19 +1 2. 95 m 3:20 min/km


| Form of the results:
Suomi Svenska English