FIN5 suunnistusviikko 2010, 12.7. - 17.7.2010

H16E

362 Niko Kauria, Navi

5. day

Finish: 6,3 km DNS  


H16E

362 Niko Kauria, Navi

4. day

Finish: 5,1 km DNS  


H16E

362 Niko Kauria, Navi

3. day

Finish: 6,2 km DNS  


H16E

362 Niko Kauria, Navi

2. day

Finish: 6,7 km DNS  


H16E

362 Niko Kauria, Navi

1. day

Finish: 3,2 km DNS  


| Form of the results:
Suomi Svenska English