Kainuun Rastiviikko 3.-8.7.2011 Kuhmossa

H21E

40 Oskari Liukkonen, FIN, FIN

4. dag

Mål: 10,5 km ej startad  


H21E

40 Oskari Liukkonen, FIN, FIN

3. dag

Mål: 6,3 km ej startad  


H21E

40 Oskari Liukkonen, FIN, FIN

2. dag

Mål: 13,8 km ej startad  


H21E

40 Oskari Liukkonen, FIN, FIN

1. dag

Mål: 3,4 km ej startad  


| Form av resultaten:
Suomi Svenska English